نشونِ بی نشون
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


کجاست آنکه دوباره مرا تکان بدهد؟
وچشم های خودم را به من نشان بدهد
تمام عقربه ها زنده اند و می گردند
دل من است که چیزی نمانده جان بدهد!
کجاست آنکه خودم را بگیرد از من و بعد
مرا به دست غزلهای بی کران بدهد
هنوز وقت زیادی برای ماندن هست
چه می شود که زمانه کمی زمان بدهد؟
دلم هوای رسیدن به انتها کرده.....
کجاست آنکه به من جام شوکران بدهد؟
خدای واقعی ام سالهاست گم شده است
کجاست انکه خدا را به من نشان بدهد؟

مدیر وبلاگ : نشون بی نشون
نویسندگان

یماری های استخوان و عضلات
استخوان و عضلات

۲۷۱-پف کردن صورت
علل آن یا کم کاری کلیه یا کمک کاری تیروئید است.
درمان کم کاری کلیه : گردو با زنیان بخورد.
درمان کم کاری تیروئید : داروی جامع با آب مرزنجوش بخورد و ماهی زیاد بخورد.
۲۷۲- کیست روی مفصل ها
تخمک کتان آسیاب شده + سرکه روی کیست تا یک هفته بماند و بعد از خارج شدن محتوای کیست ، روی محل عسل بمالید تا درمان شود. برای انواع کیست های ظاهر بدن مفید است.
۲۷۳- درد گردن (باهله)
۱- سویق جو ۲- بعد از حجامت برگردد و به اولین خون حجامت نگاه کند ۳- ناخن های دست و پا را بگیرند و به گردن ببندند. ۴- مرکب ۷ (۴۰ روزه).
۲۷۳- آرتروز و در رفتگی لگن
غالبا علت در رفتگی لگن است اول باید جا انداخته شود.شخص را بصورت می خوابانیم ودستها را در کنار بدنش قرار میدهیم.اگر یک پا از پای دیگر کوتاه تر باشد، آن پای کوتاه تر را میکشیم وجا می افتد. وبعد داروی شیطرج ، پماد مفاصل ، مرکب ۱ مفید است.
۲۷۴- فلج و لقوه
مرکب ۵ ( داروی جامع) به اندازه ۲ جو با جوشانده مرزنجوش مفید است.
۲۷۱- فلج کهنه و نو
مرکب ۷ ( ۴۰ روزه) موثر است.
۲۷۲- افزایش قد
سویق به زنان باردار و بچه ها بدهید حتی در شکم مادر نیز بچه را رشد می دهد و نقص عضو بچه را از بین می برد و استخوان ساز مانند برگ چغندر و هسته سنجد مفید است و حجامت پشت گوش هم موثر است .
۲۷۳- درد پاها که معلول خلط کهنه است.
مرکب ۷ ( ۴۰ روزه).
۲۷۴- درد خاصره
مرکب ۹ ( رب بسباسه) روزی ۳ مثقال مصرف شود.
۲۷۵- آسیب و ضایعه نخاعی
داروی مرزنجوش جامع در بینی بریزند – انرژی درمانی – داروی پیامبر(ص ) – داروی شافیه در درمان مثرند و همچنین ۴ نوع روغن را مخلوط کنند و محل آسیب را منظم روغن مالی کنند.
۲۷۶- آرتروز گردن
حجامت انجام دهید و به خون حجامت نگاه کنید ناخن ها را کوتاه کنید و از داروهای مرکب ۱ ، شیطرج ، پماد مفاصل استفاده کنید.از نشانه های آرتروز حرارت در پاها می باشد. سویق جو ،استخوان ساز بخورید.چند روز روی زمین سخت وبدون بالش بخوابید. ناخن های دست وپا را سه روز به گردن ببندید.
۲۷۷- گرفتگی(اسپاسم)،کوفتگی ودرد(قولنج)وکشیدگی ماهیچه ها
معلول غلظت خون یا اعصاب است . پلاکتها ماهیچه ها را سفت می کنند . اگر ناشی از غلظت خون است ،استفاده از صاف کننده های خون استفاده کند.واگر ناشی از ضعف اعصاب است داروی تقویت عصب بخورد.
۲۷۸- درد سینه
استفاده از مرکب ۳
۲۷۹- کیست روی مفصل ها مانند مفصل دست
تخم کتان آسیاب شده را با سرکه مخلوط کنید و تا یک هفته روی کیست بمالید و بعد از خارج شدن محتوای کیست عسل بمالید تا درمان شود.
۲۸۰- آب آوردن زانو : ۲ علت دارد ۱-زیادی خون ۲- زیاد نوشیدن.
۲۸۱- آب آوردن مفاصل : داروی مفاصل ( مرکب ۱۱)
۲۸۲- خواب رفتن دست و پا : علت آن غلظت خون است صاف کننده خون مصرف شود.
۲۸۳- سیاتیک
ناخن های دست و پا را به صورت نا منظم روی مسیر رگ سیاتیک در پایی که درد می کند ۳ روز ببندید یا پای سیاتیک را با پارچه ای از بالا به پایین محکم ببندید و بعد انگشت کوچک یا کف پا را تیغ بزنید خون کثیف وسیاه رنگی می آید.اما ممکن است فرد از شدت درد از هوش برود.
۲۸۵- دیسک ودرد کمر وفاصله بین مهره ها
علت فاصله بین مهره ها ویا لخته شدن خون یا تنگی رگها یا کم خونی یا سیاتیک است.
اگر درد به پا میزند سیاتیک است پس عمل به نسخه رفع سیاتیک کند
اگر غلظت خون دارد عمل به نسخه رفع غلظت خون کند.
اگر کم خون است قرص خون بخورد.
داروی باز کننده عروق – روی زمین سخت خوابیدن –استخوان ساز – لبنا عسل – داروی ابن مسعود – داروی لخته خون – ماساژ مهره ها باروغن های گرم – حجامت انتهای ستون فقرات – سویق سنجد نیز مفید است.
۲۸۶-پهلو درد
مرکب ۲(زنجبیلات) – مرکب ۳ (اسارون).
۲۸۷-درد پهلو سمت راست
مرکب ۵ (داروی جامع) به اندازه ۲ جو با جوشانده زیره سیاه مصرف کنید.
۲۸۸- درد پهلو سمت چپ
مرکب ۵ (داروی جامع) به اندازه ۲ جو با جوشانده ریشه کرفس مصرف کنید.
۲۸۹-روماتیسم
انجیر و تخم شنبلیله از هر کدام یک مشت یک روز در میان بخورید. روماتیسم ناشی از رطوبت است و سردی طریفل را که رافع رطوبت است میل کنید. برای انواع روماتیسم ها داروی طریفل مفید است . داروی شیطرج برای درمان روماتیسم مفاصل مفید است.یک کف انجیر ویک کف شنبلیله بجوشانند و آبش را صاف کنند و بخورند یک روز در میان بمدت چهارمرتبه در هشت روز موقع خواب.
۲۹۰-واریس پا
حجامت ساق پا ۲ یا ۳ مرتبه انجام دهند. در بیماری واریس رگها پاره شده و سیاه و کبود می شوند استفاده از صبرزرد با سرکه ( شب تا صبح ) مفید است.
۲۹۱- بی قراری پاها و لرزش
به آب ولرم پاها را شسته و ماساژ دهید . گوشت کبک ، سویق جو ، تقویت اعصاب (پودر بابونه) استفاده کنید.

۲۹۲- نقرس ( داء الملوک= بیماری پادشاهان)
شروع آن غالبا با درد شصت پا مخصوصا در ضبحگاهان است و بعد مفصل های پا متورم می شود.شصت پا کمی براق وقرمز میشود.وبعد به اندام های دیگر سرایت میکند.انجیر زیاد بخورید شیطرج هم مفید است . داروی مفاصل (مرکب ۱۱) حجامت ساق پا انجام دهید . همچنین گوشت قرمز و صبرزرد با سرکه مفید است.
۲۹۳- پارگی رباط
رگها را جا بیندازید و داروی جمع کننده مصرف کنید تا جلوی سائیدگی و آرتروز را بگیرید . خرما و دنبه و مومیای با سرکه نیز مفید است.
۲۹۴- ورم مفاصل
سنگینی وزن و یا کم کاری تیروئید از علل آن است که باید این علت ها رفع شود.
۲۹۵- خارج کننده درد از مفاصل : مرکب مفاصل.
۲۹۶- اسپاسم (گرفتگی عضلات)
غالبا از غلظت خون است . درمان فیزیکی هم دارد غلظت خون را با صاف کننده خون رفع کنید. اگر به خاطر عصب باشد تقویت اعصاب (پودر بابونه) مصرف کنید.
۲۹۷- حرارت پا
مشکل از مهره گردن است بدون بالش بخوابید . حجامت عام انجام دهید و رویت خون حجامت از پشت سر و بستن ناخن های دست و پا روی موضع
دو روز و حنا گذاشت بر سر هم مفید است.
۲۹۸- انحراف مچ پا
فشار مرتب پاها – استخوان ساز – سویق ها جلوی معلولیت ها را می گیرد ( حتما خانم ها سویق بخورند تا فرزند معلول نداشت باشند.
۲۹۹-کیست مچ پا
تخم کتان با سرکه روی موضع بمالید و داروی شیطرج را مصرف کنید.
۳۰۰- درد دنبالچه
خرما و دنبه خوردن و مالیدن و داروی پماد مفاصل مفید است.
۳۰۱- خار پاشنه
در مصرف کلسیم زیاده روی نکند گاهی علت خار پاشنه کلسیم اضافه است. حجامت زیر پا منطقه نرمی پا و نوره هم مفید و موثر است.
۳۰۲- ضربه به استخوان در اثر تصادف و برخورد
۱-اگر ضربه به استخوان باشد: شکسته بندی – استخوان ساز.
۲-اگرضربه به تاندون باشد: داروی جمع کننده – جا انداختن رگها.
۳- اگر ضربه به گوشت باشد: مالش دادن با روغن سیاهدانه و پماد مفاصل.
۴- اگر ضربه به غضروف باشد : شیطرج.
۵- پماد مفاصل و روغن مالی به همه نوع مشکلات مفصلی مفید است.
پارگی مینیسک زانو
داروی جمع کننده(میوه سرو و..)فاصله ایجاد شده را جمع میکند.
چسبندگی تاندون
جا انداختن عصب ها وبعد،میخک را داخل یک شیشه در معرض آفتاب دو روز قرار دهید و سپس کوبیده و با عسل مخلوط کنید و روی محل بمالید. پودر بابونه نیز مفید است.
پارگی رباط پا
وقتی رباط پاره میشود سبب فاصله افتادن در زانو میشود که به آن آرتروز میگویند وزانوها ساییده میشود.که داروی جمع کننده جلوی ساییدگی وفاصله را میگیرد.ولی اول باید رگ ها را جا بیاندازید.
ورم یا آب آوردگی پاها،مفاصل وقوزک پا
اگر هر دو پا است غالبا علت آن کم کاری کلیه است مرکب ۴ و پوست و گوشت سنجد استفاده کنید همچنین آب هویج یا زنیان و گردو مصرف شود.
واگر یک پا است آسیب ناشی از خود بافت است و اگر از عصب پا است از داروی اعصاب استفاده کنید و اگر از استخوان است داروی مفاصل و استخوان ساز وشیطرج استفاده کنید.
گاهی از شکستگی استخوان یا ضربه به پا یا ارتروز یا داءالفیل یادر رفتگی لگن است.به نسخه های هر کدام مراجعه نمایید.
داء الفیل ( ورم یک پا)
علت آن نشستن بیش از اندازه در دستشویی وتجمع زیاد خلط در پاها است.باید کم کاری وضعف کلیه ها اصلاح شود. برای درمان پا را در سرکه قرار دهید و مالیدن سرکه پا نیز مفید است.
پای پرانتزی
علامت نرمی یا نازکی وکمبود استخوان است که درمان اصلی آن استخوان ساز ( عمده اش هسته سنجد) – برگ چغندر – سویق سنجد است.
زانو ها خم نمی شود
اگر علت تجمع آب و ورم باشد ،درمان آن شیطرج است.
اگر علت آن باد باشد که اجازه نمی دهد مفصل حرکت کند،تخم شنبلیله همراه با انجیر بخورد.
اگر به علت خشکی مفاصل است که باید آلو بخورد ولی زیاده روی نکند که باعث روماتیسم می شود.
ساییدگی واز بین رفتن غضروف
پماد مفاصل – مرکب ۱مفاصل – روغن مالی منظم مفاصل – شیطرج داروی بسیار خوبی برای غضروف سازی است.
کیست روی زانوها یا مچ
شیطرج مصرف کنید و تخم کتان با سرکه روی موضع بمالید.که کیست ترک میخورد.
انحراف ستون فقرات
استفاده از شافیه با آب مرزنجوش – قطره مرزنجوش جامع ورفع عوامل وریشه ها که تعدادی از عوامل در دیسک کمر آمده است.
کمر درد و دیسک
علت آن فاصله بین مهره ها یا لخته شدن خون است داروی لخته خون ، این مسعود ، استخوان ساز ، سویق جو ، وجه الظهر مفید است همچنین ماساژ به پشت مهره و حجامت انتهای مهره و حجامت انتهای مهره انجام دهند.
شکم درد همراه با کمر درد
ضمغ درخت استرک که شبیه میوه به است مفید است.
سفت کننده اعضای بدن
داروی جمع کننده.
بزرگ کننده اعضای بدن
پودر خولنجان.
درد مفاصل
داروی مفاصل.
درد مفصلی
پماد مفاصل.
خشکی مفصل
هرشب سه دانه آلو بخورد،زیاده روی نکند.
سرما را از مفاصل بیرون می کند
مرکب ۴٫
میوپاتی (ضعف عضلانی)
داروی جامع با قطره مرزنجوش، داروی پیامبر ص ، روغن بنفشه پایه کنجد ، سویق جو شسته و نشسته ، زنیان با گردو ، گشت گوسفند با شیر گاو پخته ،بخور حضرت مریم س.
تحلیل رفتن عضلات
گوشت گوسفند با شیرگاو بپزید وبخورید – داروی عقل – روغن بنفشه پایه کنجد – قطره مرزنجوش جامع – داروی شافیه با آب مرزنجوش – چرب کردن کف پاها با روغن زیتون ونمک
تومور ها وسرطانها(تومور سر،پا و..)
نسخه تومور را عمل کند مانندداروی قرص خون ، سنای مکی، طریفل ، استخوان ساز، ثفا(داروی اصلی) ،سویق سنجد ، دستور ورم،روغن بنفشه پایه کنجد در بینی بریزد،عسل خاص نیم کیلو با سی گرم ژل رویال(صبح وشب یک قاشق با۷عدد سیاهدانه بخورد)،کنسل، هسته سیب،داروی شافیه با آب مرزنجوش.
داروی بلند شدن قد
۱-استفاده از سویق
۲-استخوان ساز
۳-چیزهایی که استخوان ها را تقویت می کند مثل هسته سنجد.
صافی کف پا
درمان ندارد ولی آسیبهای حاصل از آن مانند کمردرد و… درمان دارد.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
به سایت ما خوش آمدید
نام و نام خانوادگی      
آدرس ایمیل      
کلیه حقوق این وبلاگ برای نشونِ بی نشون محفوظ است
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic