نشونِ بی نشون

یماری های زنان، شیردهی بارداری و نوزاد

زنان و کودکان
۲۰۲- قاعدگی زیاد و طولانی
سویق عدس و یا گشنیز+ سماق را یک شب در زیر آسمان بماند و صبح بجوشانند و یک استکان میل کنند.
۲۰۳- استحاضه زیاد
سویق عدس – سماق رومی – تخم گشنیز.
۲۰۴- درمان قطع قاعدگی
حنا گذاشتن به سر، قاعدگی را باز می کند و یا داروی قاعده آور طوری که اگر مرد بخورد ادرارش خونی می شود. قطع قاعدگی یا از التهاب رحم است یا غلظت خون یا غلبه خون است . داروی ورم رحم و صاف کننده خون مفید است.جرجیر و رازیانه هم مصرف کند.
۲۰۵- نا منظم بودن پریود
داروی قاعده آور ( مرکب۶۸)- در صورت کم خونی قرص خون هم مصرف شود و برای درد قاعدگی تنظیم آن آب شوید پخته با عسل و حنا گذاشتن روی سر مفید و موثر است.
۲۰۶- مشکلات زایمان
باید قابله های قدیم را پیدا کنیم و آموزش دهند. سوره مریم را برای زن بخوانید و چند دعای دیگر که به متن نگاه کنید.
۲۰۷- نا آرامی زن باردار در خواب
مرکب ۷ ( ۴۰ روزه)
۲۰۸- حجامت خانم های باردار در ماه پنجم
ما خانم های باردار را به حجامت توصیه نمی کنیم بلکه قرص خون می دهیم.اگر ناچارباشد بکند ولی در ماه یازدهم و دوازدهم سال خوب نیست.
مولف:به نظر حقیر اگر خانم خونش زیادتر از اندازه باشد،مصرف قرص خون مضر است.پس باید خانم کم خون خونساز بخورد مانند قرص خون وبادکش وبعد حجامت کندوخانم پرخون بدون مصرف خونسازحجامت کند.
۲۰۹- افزایش شیر مادر
شیرافزا ( هر شب به اندازه ۳ فندق) میل کنید.
۲۱۰- کیست سینه 
کیست سینه بد خیم ندارد. تباشیر هندی در آب رازیانه حل کنند و بخورند. همچنین تباشیر و انیسون هم مفید است.
۲۱۱- کیست زنان
داروی زنان
۲۱۲- برای زایمان آسان
در روزهای آخر و نزدیک زایمان ، شربت زعفران و گرمی جات میل کنید سوره مریم را بخوانید. راه رفتن در ماههای آخر مفید است.
۲۱۳- ویار
برای قطع ویار میوه به – مرکب ۲ – اوشه ( نوعی خزه) پودر کنند و بخورند مرکب ۱ حالت تهوع را رفع می کند – آب به هم موثر است . اوشنه دور تنه درخت بلوط بوجود می آید و در بازار کم یاب است و سفید و خاکستری است. داروی جامع با آب و عسل هم مفید است.
۲۱۴- سقط جنین
قرص خون – فرفیون، نوعی سم است به اندازه ۳ عدس در طی سه روز ، هر شب میل کنید، که چنان دهانه رحم را می بندد که بچه سقط نمی شود. یا طبق روایت کوهان شتر را به کمر بمالند. سنا موجب سقط جنین می شود . لازم به تذکر است که فرفیون ماده سمی است و مصرف بیش از یک عدس ممنوع است، اگر احساس خروج جنین دارند سه شب استفاده کنند. سویق گندم هم از سقط جلوگیری می کند.
۲۱۵- برای درشتی جنین 
سویق به زنان باردار و بچه ها بدهید.
۲۱۶- پیشگیری از نقص عضو جنین
سویق به زنان باردار بدهید.
۲۱۷- معلولین مادر زادی 
علت اصلی آن عمل نکردن به سفارش پیامبر ص است که فرمود : قبل و بعد از بارداری سویق بخورید که برای شما فرزندی نمی آید مگر اینکه قوی باشد.
۲۱۸-پیشگیری از سزارین 
مرد وزن قبل وبعد از بارداری سویق(قاووت) بخورند. مخصوصا زن بعداز بارداری ادامه دهد.
۲۱۹- بیماریهای رحم
داروی زنان
۲۲۰- عفونت زنان
داروی زنان و اذخر با عسل و تباشیر مصرف کند و جامع با عسل استفاده کند میتواند به رحم تزریق کند عسل سیاهدانه هم مفید است.
۲۲۱- چسبندگی رحم
داروی چسبندگی رحم ( مرکب ۶۳)
۲۲۲- یائسگی زودرس 
می تواند معلول کم خونی باشد ولی طبق روایات علتش در مغز است – به سر حنا بمالند – یا التهابی در رحم است – درمانش مصرف قاعده آورها هستند مانند ابهل – جرجیر و رازیانه هم مفید است.
۲۲۳- سرحال کردن رحم
داروی آمادگی برای بارداری ( مرکب ۶۴).
۲۲۴- ترشح آب سفید از رحم
داروی ترشح رحم ( مرکب ۶۷)
۲۲۵- تغذیه در بارداری
امروز فرزند معلول و ناقص که منجر به سقط می شود. لذا اسلام شدیدا توصیه می کند. زن و مرد قبل از بارداری و زن بعد از بارداری سویق گندم و جو بخورند. زن باردار ۲ هفته پشت سرهم سویق گندم و جو بخورد تا فرزند سالم و قوی و درشت باشد. سویق گندم و جو در هفته های ۳و ۴ و ۵ مفید است کندر، به ، خرما، عسل، تره و غذای سالم در دوران بارداری توصیه می شود . خوردن به در ماه های آخر و کندر چند روز یکبار به اندازه نخود
۲۲۶- عفونت رحم
عسل سیاهدانه مفید است . اذخر – عسل – (داروی جامع + عسل ) راه دیگر درمان است و همچنین تزریق عسل موثر است.
۲۲۷- کلسیم در زمان بارداری
سویق سنجد و داروی استخوان ساز مصرف شود. هسته سنجد را آسیاب کند با برگ چغندر مصرف شود.
۲۲۸- افسردگی بارداری
سودابر ( افتیمون) مصرف شود در صورت شدید بودن افسردگی مفرح هم مصرف شود.
۲۲۹- تب و لرز در بارداری
سیب رسیده و سیب کال ، سنجد ، عناب ، اسفرزه ، سیاهدانه مصرف کنند و روغن بنفشه + کاسنی روی پیشانی بمالند.جامع با آب عسل هم مصرف کند.

۲۳۰- خونریزی زنان
داروی خونریزی زنان (مرکب ۶۹)

۲۳۱- خونریزی در بارداری ناشی از سقط جنین و باقی ماندن جفت 
برای بیرون آوردن چیزهایی که در رحم مانده است ، بهترین درمان سنای مکی – ابهل (خوراکی و دود دادن آن به رحم ) هر چیزی که در رحم مانده است را خارج می کند.
۲۳۲- خونریزی شدید قاعدگی و ایام عادت ماهانه
سویق عدس دو قاشق – درصورت درمان نشدن هر روز یک قاشق سماق میل کند تا یک هفته.
۲۳۳- ضعف تخمدان
علت آن بیشتر سردی است یا غلظت خون و کم خونی و یا جلوگیری طولانی مدت از بارداری ( طوری که اگر کسی یکسال جلوگیری کند یک سال بار دار نمی شود غالبا) از علل ضعف تخمدان است که داروی آمادگی رحم برای بارداری که عمده اش تخم شاهی است استفاده کنید. همچنین داروی باه زنان ( جرجیر) هم مفید است.پیاز مصرف کند که تخمدان را قوی میکند.
۲۳۴- تنبلی تخمدان :

داروی باه زنان ( مرکب ۷۰)
۲۳۵- کیست تخمدان :

تباشیر و آب تخم شاهی ، تباشیر و اذخر آبزن شود.سویق عدس مفید است و همچنین حجامت ساق پا انجام دهد.
۲۳۶- کولیت رحم
زایده گوشتی است باید از چیزهایی استفاده کند که گوشت اضافه را بخورد مانند نمک و قسط شیرین سفید و قسط تلخ قهوه ای. این ها را پودر کنید و در آب بریزید ودر آن بنشینید درمان دیگر آن اذخر است.
۲۳۷- التهاب رحم :

اذخر و سماق رومی.
۲۳۸-افتادگی رحم :

نشانه بیماری عفونت شدید و علت آن زاد و ولد زیاد است یک کف انجیر + شنبلیله بجوشانند داخل آن بنشینند.
۲۳۹- کیست رحم :

اذخر با تباشیر هندی مصرف شود – داروی زنان- حجامت ساق پا- سویق عدس.
۲۴۰- جلوگیری از بارداری
۱- عدم ریختن منی در رحم ۲- داروی ترکیبی مخصوص.
۲۴۱- برای چند قلو زاییدن خانم ها
دارویی هست که محرک تخمدان است اگر زیاد مصرف شود موثر است مانند باه زنان و نیت کردن اسم محمد و مهدی موجب ۲ قلوزایی می شود.
۲۴۲- تعیین جنسیت جنین
مرد کاسنی بخورد فرزند پسر می شود و اگر زن کاسنی بخورد فرزند دختر می شود. اگر نیت کند اسم محمد، باشد پسر می شود. پودر کاسنی را ۲ هفته هر شب یک قاشق مرباخوری میل شود بچه پسر می شود.
۲۴۳- افزایش احتمال بارداری
داروی باه مردان (کور) و همچنین پودر کاسنی مفید است.
۲۴۴- شیردهی به بچه قبلی در زنانی که باردار می شوند
مطلوب نیست بهتر است زنان باردار شیردهی را قطع کنند چون شیر آنها خیلی هم فایده ندارد و به بچه شیرگاو روستایی طبیعی و رقیق شده بدهید.
۲۴۵- گرگرفتگی
معلول صفراست باید صفرا بر بخورند از علائم غلبه صفرا این است که اول شب نمی توانند بخوابند واگر بخوابند صبح دیر بیدار می شوند.
۲۴۶- تنظیم هورمون خانمها
دمکرده رازیانه خوردن و حنا سر گذاشتن مفید است و داروی جرجیر و سودا بر مصرف کنند و روی موضع روغن مورچه بمالند.
۲۴۷- عدم تشکیل قلب جنین
علت آن داروهای شیمیایی است. زمان و مکان و نحوه غلط همبستری که در روایات آمده است توجه شود سویق گندم و جو قبل و بعد از بارداری زن و مرد هر دو بخورند حداقل ۲ هفته قبل از بارداری و ۲ هفته بعد از بارداری میل کنند و زیاده روی نکنند.
۲۴۸- خارش زنان : اذخر با تخم خرفه و عسل.
۲۴۹- رطوبت رحم : داروی رطوبت رحم ( سنبل الطیب)

۲۵۰- فیبر رحم : داروی فیبر رحم ( لوز) و گشنیز بجوشانند بخورند و سماق رومی هم مفید است.
۲۵۱- زخم دهانه رحم : بهترین درمان زخم به طور کلی عسل است . سعد کوفی هم موثراست قرص خون هم کمک می کند.جامع با عسل به رحم تزریق کند.
۲۵۲- ورم و غدد رحم : داروی ورم رحم ( مرکب ۶۵).
۲۵۳- درد رحم : داروی درد رحم ( ایرسا).
۲۵۴- یبوست بارداری : افتیمون که به جنین هم ضرری ندارد ، ولی سنا موجب سقط جنین می شود.مرکب۹ و سودابر مصرف کند.
۲۵۵- فاصله مناسب برای ۲ فرزند : اگر تدابیر طب اسلامی رعایت شود سه ماه فاصله کافی است.
۲۵۶- استفراغ خونی در بارداری
خون شاید ناشی از زخم باشد پس برای رفع زخم داروی جامع با عسل میل کنند و برای درمان استفراغ به نسخه ویار عمل کنند.
۲۵۷- نفخ زمان بارداری
شربت امام رضا ع ، زیره ، زنیان و مغز گردو و همچنین داروی جامع با آب زیره برای نفخ مفید است.
۲۵۸- لکه بینی در زمان حاملگی : استفاده از قرص خون توصیه می شود.

۲۵۹- علت و درمان نازایی
علل متعدد دارد مرد یا زن هر مشکلی می توانند داشته باشند اگر آب منی سفید رنگ است مرد مشکل ندارد ولی اگر رنگ منی کدر باشد یا مایل به قرمز یا صورتی باشد و سفید نباشد این مرد مشکل دارد و در مورد خانمها باید توسط قابله معاینه شود تا ورم یا فیبر یا کیست یا عفونت یا چسبندگی و … نداشته باشد و هر کدام از این موردها داروی خاصی دارد که باید درمان شود داروی آمادگی رحم و باه زنان و سویق گندم درمان نازایی زن است و در مرد داروی تین فیل است که حتی اسپرم صفر را درمان می کند.
۲۶۰- نازایی مردان
داروی باه مردان ( تین فیل) و تغذیه صبحانه تخم مرغ و پیاز و روغن زیتون وشام شیر و خرما و ژل رویال موثر است . دعای طلب فرزند از خداوند راه دیگر درمان است. کاسنی و داروی مرکب ۴ و کوَر هم مفید است.
۲۶۱- ضعف جنسی زنان : پیاز و داروی جرجیر استفاده شود.
۲۶۲- نازایی از ناحیه زنان
علت نازایی در زنان ضعف تخمدان یا فیبروم رحمی و … می تواند باشد. سویق گندم ، جرجیر ، آمادگی رحم از داروهای موثر در نازایی زنان است.
۲۶۳- خارج کردن بچه مرده یا زنده
اشنان ، زرشک ، اوشق ، سیاهدانه و داروی سنای مکی و قاعده آور هم باعث سقط جنین می شود.

۲۶۴- زیبا شدن فرزند
در ایام بارداری مادر خربزه بخورد. بِه در ماه های آخر جهت زیبایی و شجاعت و تقویت فرزند مفید است . پدر هم کاسنی بخورد قبل از انعقاد نطفه.
۲۶۵- لخته خون کنار جفت : صاف کننده خون ، داروی لخته خون ، داروی جامع با آب انغوزه مصرف شود.
۲۶۶- شب ادراری
سعد کوهی و زعفران – داروی مرکب – یک آیه قرآن داریم که آن را با زعفران روی کاغذ بنویسند و بعد با آب بشویند و در یک شیشه این آب را جمع کنند و یک دعا داریم روی زانوی بچه می بندند و بعد از قطع شدن شب ادراری باید فورا آن دعا را بردارید و الا بچه شاش بند می شود.

ورم و غده دررحم
داروی ورم رحم

التهاب رحم
در آب عسل وسیاهدانه بشیند و داروی زنان مصرف کنند.

پلیپ رحم
۱-اذخر با آب نمک
۲-نیم ساعت پودر قسط بپزد و در آن بنشیند.
۳-یا نمک و قسط را باهم بپزد و بنشیند.

تنظیم قاعدگی
یک کف سماق و یک کف تخم گشنیز در ظرفی زیر آسمان قراردهند و صبح بجوشانند آب آن را ناشتا بخورند وسویق عدس هم مفید است.

دردقاعدگی
آب شوید پخته با عسل – قرص خون –داروی ابهل- حنا گذاشتن

سن مطلوب بارداری
زن در هرسنی میتواند باردارشود البته اگر سویق گندم و جو مصرف کند.

ریزش مو در زنان شیرده
قرص خون- سویق گندم وجو – شیر

دیابت بارداری
مرکب۴- داروی قند-سویق جو

کم خونی دوران بارداری
قرص خون مصرف کند.

انحراف قوزک پای جنین درشکم مادر
مادراستخوان ساز مصرف کند وسویق گندم وجو بخورد.

خشک کردن شیر زنانم شیرده
سنا استفاده کند همچنین ازملین های دیگر هم مصرف کند.

نداشتن درد زایمان
شربت زعفران – پیاده روی – خواندن دعاهای وارده

۲۶۷-گریه و بی قراری کودک
اکثرا ناشی از سیر نشدن بچه است پس شیر کمکی بدهید یا سنگینی شیر باشد پس شیر کمکی را رقیق کنند اما شیر خشک معلوم نیست چه عوارضی دارد . شیر محلی بهتر است و اگر یبوست و شکم درد دارد، یک قاشق چای خوری آب سنا بدهید.
۲۶۸- یبوست کودکان و بزرگان
غالبا ناشی از غلبه سوداست و در مان ریشه ای آن درمان سوداست- سودابر – ملین.
البته زیاده روی نکنند – سنا مکی – گل محمدی ، البته مادر نوزاد از اینها زیاد میل نکند شیر را کاهش میدهد. مصرف روغن زیتون – بهترین درمان برای نوزاد تنقیه است – تنقیه با آب ولرم یا آب با روغن.
۲۶۸- جویدن ناخن در بچه ها
ناشی از افسردگی و مشکلات روحی روانی است . علاوه بر رفع افسردگی و مشکلات روحی شبها صبر زرد به ناخن بچه بمالید.
۲۶۹- انحراف مچ پای نوزاد در شکم مادر
مادر سویق گندم یا جو یا سنجد بخورد ، همچنین داروی استخوان سازهم مصرف کند.
۲۷۱- اوریون کودکان
پشت گوش ورم می کند. مسری است. موجب ورم بیضه می شود و اگر درمان نشود عامل عقیمی می گردد. درمان تب و استفاده از عسل سیاهدانه و داروی امام کاظم ع و داروی جامع با آب عسل توصیه می شود.

زردی نوزاد
دردوران بارداری مادر اگر از سویق استفاده کند کندر نر بجود یا خربزه و به بخورد از زردی نوزاد پیشگیری میشود. ولی درمان آن دم کرده ی سنای مکی به نوزاد دهند.

افزایش قد کودک
حجامت پشت گوش- داروی استخوان ساز-خورن سویق گندم و جو توسط مادر

گشادبودن دریچه قلب کودک
مرکب۶

جویدن ناخن در بچه ها
صبرزرد در هنگام خواب به دستش بدهید.

خون دماغ شدن کودک
سویق سیب بخورد و یا روغن بنفشه دربینی بریزند.

واکسن دوران نوزادی
جایگزین واکسن داروی امام کاظم است که سه روز در حلق کودک بریزند و بعداز آن هر ده روز یکباراستفاده شود.

افتادگی پلک کودک
داروی تقویت عصب- سرمه کافوری

ادرارسوختگی در کودکان
دال عدس و سرکه طبیعی و گلاب ترکیب شود بصورت محلول روی محل بمالند.

رفلکس نوزاد
سیر – آب به و سیب

معلولیت کودک
قبل از بارداری پدر و مادر سویق گندم وجو بخورند.

دندان قروچه
نشانه انگل است درمان انگل را انجام دهند:سرکه ناشتا یک لیوان فقط یکبار- خرما هنگام خواب ۷عدد بدون آب

پای پرانتزی کودک
استخوان ساز-سویق

تک بیضه
روغن زیتون را با خولنجان ترکیب کرده و بمالند و کاسنی وکور بخورد.

زیادشدن مایع مغزی کودک
پشت سر بالای گردن را هرماه حجامت کنند درغیراینصورت سبب کوری و فلج میشود.

جوش در سر
حجامت پشت گردن مفید است.

اسهال بچه
داروی جامع با آب مورد – عسل

خشکی پوست بچه
روغن بنفشه به سر و ابرو بمالید و در نافش بریزید.

بالابودن مردمک چشم بچه
اگر علت آن از نقص مغز باشد داروهای ترمیم کننده مغز استفاده شود ولی اگر از جن باشد درمان آن حرز و بخور حضرت مریم است.

استفراغ شیر 
علت آن کوچکی معده است.آب به یا سیب به بچه بدهید.

باز شدن زبان بچه 
جامع با آب انار

ارسال در تاریخ پنجشنبه 27 دی 1397 توسط نشون بی نشون
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات