نشونِ بی نشون

چشم 
۷۱- افتادگی پلک 
بیشتر معلول ضعف اعصاب است مقوی اعصاب مصرف کنید و یا معلول گشاد بودن مردمک چشم و ضعف چشم نیز می تواند باشد.غلبه بلغم هم می تواند علتش باشد که باید بلغم را درمان کند.
۷۲- سیاهی زیر چشم 
درمان آن با قرص خون و صاف کننده خون و سودابر است و روغن بنفشه با آب زیره را زیر چشم (پماد دور چشم) بمالید.
۷۳- زردی چشم : مرکب۳٫
۷۴- مویی که در چشم روییده : مرکب ۷ ( ۴۰ روزه).
۷۵- تاری چشم : مرکب ۷ ( ۴ ماهه)
آب مروارید
دارویی بنام سرمه نشادر داروی سوزناکی است که از فلفل سفید و دارفلفل تشکیل شده است سرمه سنگ اثمد از آب مروارید و آب سیاه جلوگیری می کند.پیامبر(ص) هرشب سرمه می کشیدند هفت مرتبه و درمان آن
۱-سرمه عنابی
۲-سرمه نشادر،مقداری سرمه بکشید یک ساعت تحمل کنید سپس بشویید.
۳-و بعداز آن سرمه اثمد بکشید.
درمان کوری و ضعف چشم
۱-داروی شافیه ۱۶ماهه حضرت موسی(ع) برای شبکه چشم وکوری موثراست.
۲-سرمه اثمد
۳-سرمه کافوری
۴-داروی بلغم.
قوزقرنیه
۱-سرمه کافوری
۲-داروی شافیه ۱۶ماهه
۳-سرمه اثمد.

التهاب وآب آوردن شبکه چشم
۱-سرمه اثمد بهترین درمان آن است.
۲-سرمه کافوری هم خالی از تاثیر نیست.

درد چشم
۱-مرکب۳
۲-سرمه عنابی.

ناهمواری قرنیه چشم
سرمه کافوری(ترکیبی از صبرزرد مرمکی و کافور است.)
خشکی در چشم
۱-بهترین درمانش خوردن زیاد عدس است خاصیتش این است که اشک چشم را زیاد می کند و قلب را نازک می کند.
۲-سرمه کافوری نیزمجاری اشک چشم را زیاد می کند.
درمان ضعف بینایی و آب سیاه و کوری
۱-استفاده از سرمه کافوری
۲-سرمه اثمد
۳-بطورکلی داروی شافیه ۱۶ماهه
داروی شافیه را با آب باران تازه مخلوط کنند سپس حدود ۸روز سرمه بکشد یا در چشم بریزد روزی سه مرتبه(صبح-اول شب-آخرشب).
لکه های داخل چشم
سرمه کافوری و اثمد مفیداست.
تاری زیر چشم
قرص خون و صاف کننده خون و پماد دور چشم(روغن بنفشه +آب زیره) موثراست.
خونریزی چشم بعد از جراحی
قرص خون جلوی خونریزی را می گیرد. حجامت کمر یا حجامت سر نیز فشار چشم را کم میکند.و سرمه کافوری هم استفاده کند.
گل مژه
سرمه کافوری بکشد نمک روی آن بمالند و آردجو وشیربزمخلوط کنند و روی آن بمالند.
علایم فشار چشم
احساس نبض ورگ زدن در چشم واحتمال قرمزی چشم
گوش

اختلال در مایع گوش 
که باخوردن پودر سداب وریختن روغن سداب در گوش درمان میشود.

کری مادرزادی
داروی شافیه ۲۰ماه را با کندر همراه با آب باران حل کرده و در گوش بچکاند و روز سوم در بینی بچکاند و اضافه آن را روی سر بریزد .

درمان کسی که عصب شنوایی اش را ازدست داده و سمعک هم فایده ندارد
داروی شافیه ۲۰ماهه باکندر مخلوط کرده در گوش بریزند و روغن سداب هم مفیداست.

پارگی پرده گوش
استفاده از روغن سداب و مخلوط پنیر محلی خیلی کهنه با شیر زنی که پسردارد(پنیرحداقل یکسال ازآن گذشته باشد و نرم وآسیاب کنند)

درد گوش کودک و بزرگ
خردل و کنجد را مخلوط کرده و روغن آن را بگیرند و درگوش بچکانند از روغن سداب قویتراست.
شبها در گوش خود پنبه بگذارد که البته این برای پیشگیری است.

صدای زنگ گوش
روغن سداب یک مقداری مومیایی اضافه کنیدواستفاده کنید.
دهان و دندان

۷۵- زیاد بودن آب دهان 
طریفل (یک فندق ناشتا) استفاده کنید. (مرکب ۱۴٫)
۷۶- محکم کردن دندان و لثه ها
استفاده از نمک دریا + سرکه به عنوان خمیر دندان – مسواک با چوب اراک – حنا به سر گذاشتن – خوردن پیاز.
۷۷- پایین آمدن سقف دهان 
قرقره کردن سرکه مخلوط با آب بعد از خوردن شیرینی.
۷۸- از هم جدا شدن و کجی دندانها 
باز نگه داشتن دهان موقع خواب- حنا بر سرگذاشتن – انفیه کردن – مصرف باد زداها.
۷۹- ایمپلنت دندان 
پودر دندان – سعد کوفی – عسل با سرکه مضمضه کنید.
۸۰- لب شکری 
بخور حضرت مریم س موثر است.

۸۱- تبخال 
روغن بنفشه روی ابروها بمالید و زبان و مایعات روی آن نزنند و روی آن روغن بمالند تا زودتر خوب شود.
۸۲- کیست دهان 
تباشیر و آب انار مصرف کنید.

درد لثه و دندان
چوب مسواک که چوب اراکی میگویند مسواک بزنند.
سرکه و عسل بصورت مساوی مخلوط و مزه مزه کنند.
حجامت زیر چانه
روغن هندوانه ابوجهل یک قطره از آن را در گوشی که در طرف دندانی که درد میکندمیریزد.
مسواک زدن با داروی ترکیبی هلیله وعاقرقرحا و خردل است.

پوسیدگی و پرکردن دندان
برای پرکردن یک نخ کتان را آغشته به روغن ابوجهل کنند ومحکم و بافشار در سوراخ دندان قرار دهند و سه شب این کار را انجام دهند ولی اگر دندان سوراخ ندارد و به ریشه رسیده روغن را درگوش بریزند.

زردی دندان
شستن دندان ها با نمک دریا و خوردن خربزه بدون قاچ کردن با چاقو و مسواک زدن با پودر دندان مفید است.

کیست و عفونت لثه
۱-پودر دندان
۲-حجامت زیر چانه
۳-قرقره کردن نمک موثراست.
۴-استفاده ازمیخک
۵-مضمضه سرکه با عسل

ترک روی زبان
داروی جامع با عسل مخلوط و روی زبان بمالند.
تلخی دهان
۱-خوردن پیاز
۲-آب ولرم
۳-سعدلثه
۴-آب آسمان
۵-مسواک با زیتون

لکنت زبان
داروی ترکیبی بنام لکنت زبان خیلی موثراست و مومیایی را درآب مرزه حل کرده و ریز ریز بخورد . همچنین سنگ نوشادر را در آبی که از ماست جدامیشود قرار میدهیم و زبان را با آن میساییم.

بوی بد دهان
۱-خوردن پیاز و تره و خرمای برنی و خربزه و مویز و اذخر
۲-خضاب و سرمه کشیدن
۳-پایان دادن غذا با ریحان کوهی
۴-پودر دندان
۵- افطار با آب گرم
۶-قرار دادن سعدکوهی در دهان

آفت و برفک دهان
۱-حجامت زیر چانه
۲-صاف کننده ی خون
۳-حنا به داخل دهان بمالد بمدت ۵الی ۱۰دقیقه

مجاری تنفسی، گلو، بینی، ریه و حنجره

۸۳- انحراف بینی
قطره مرزنجوش + داروی جامع در بینی بریزید هر شب ۳ قطره – روغن بنفشه پایه کنجد در بینی بریزید.
۸۴- سکسکه
دمکرده دارچین و بادرنجبویه و تخم جعفری میل کنید. به تنهایی نیز مفیدند.ولی اگر باهم مصرف شود بهتر است.
۸۶- مننژیت 
بیماری مسری والتهابی در پرده مغز است که موجب دیوانگی یا مرگ وعفونت میشود.اگر به گوش سرایت کرده باید اول گوش درمان شود.وبعد ار درمان گوش روغن سداب واگر جواب نداد داروی شافیه استفاده شود.
شافیه + کندر + آب باران تازه هر روز یک فندق بخورد و ۲ قطره در گوش بریزد ( یکبار) و هر شب در بینی بریزد – فیجن
۸۷- خر و پف 
غالبا ناشی از چاقی،پرخوری و پرنوشی وخستگی است.مخصوصا قبل از خواب.
۸۸- ورم تارهای صوتی
شیر بادام – ثفا – جامع با آب عسل.
۸۹- گرفتگی تارهای صوتی
شیر گاو روستا را گرم بخورد – آب انغوزه + عسل + داروی جامع – نوره روی بدن بگذارید.
۹۰- دو تا زبان کوچک داشتن 
عسل + سرکه غرغره کند.
۹۱- شومه ( التهاب دیافراگم و التهاب درونی)= ذات الجنب
درمان جامع به اندازه ۲ عدد جو با آب زعفران مخلوط و روی سینه ضماد شود – داروی شافیه.
انواع سرماخوردگی
داروی امام کاظم(ع)
آنفولانزا
داروی امام کاظم(ع)
ضعف سیستم ایمنی
داروی امام کاظم (ع)
سرفه ی کهنه و نو
به اندازه ی یک نخود از داروی جامع همراه با یک استکان جوشانده ی گرم رازیانه موقع خواب میل شوددو قاشق رازیانه را در دو لیوان بجوشانید تا یک لیوان باقی بماند.
داروی کاشم(انجدان رومی)آسیاب شود وبعد خورده شود.
اگر همراه سرفه خلط هم باشد باید داروی خلط آور مصرف شود.
طبق روایات سرفه را نباید سریع درمان کرد.چون جلوی سکته مغزی وفلج ها رامیگیرد.اما اگر طولانی وسخت شد باید درمان شود.

تاثیر طب اسلامی در اخلاق
بعضی از صفات اخلاقی ناشی از غلبه طبایع است.مثلا عصبانیت زیاد میتواند ناشی از غلبه صفرا باشد.یا وسواس وشک وتردید معلول سودا ست.وبی حوصلگی وبی خیالی معلول بلغم است.ومیل به زنا وخشونت از غلبه خون است.ومیتوان با طب اسلامی اینها را تا حد زیادی درمان کرد.
کیست گلو
داروی تباشیر و امام کاظم(ع) استفاده شود.
کیست حنجره
عسل و سیاهدانه و آب نخود مصرف کند.
داروی جامع امام رضا(ع) و آب نخود سیاه هم مفید است.
تباشیر و عسل هم خوب است.
گلودرد
خوردن شیرگاو جرعه جرعه مفیداست و داروی دیگر داروی امام کاظم است.
التهاب ورم گلو
۱-آب نخود
۲-سویق نخود
۳-پودرصدا(نخودسیاه)
سرطان نای
۱-داروی شافیه
۲-سنای مکی
۳-طریفل
۴-دعای ورم
۵-ثفا(داروی ترکیبی)
البته موارد بالا برای درمان کل سرطانها کاربرد دارد.

گواتر کم کار
نمک دریا و ماهی دریا استفاده کند و بعترین دارو داروی جامع با آب مرزنجوش بمدت سه شب است.

لوزه سوم
۱-عودهندی آسیاب کرده با آب باران ترکیب کرده و دربینی بریزند
۲-داروی جامع با عسل
۳-داروی پیامبر
۴-قسط شیرین وتلخ را با آب باران مخلوط کرده و دربینی بریزند.
۵-شیر را جرعه جرعه بنوشند
۶-داروی امام کاظم

بهتر شدن صدا
استفاده از آب نخود صدارا صاف میکند و همچنین انغوزه را درآب حل کرده آب آن را بخورد.

از بین رفتن حس بویایی
روغن بنفشه پای کنجد بمدت دو سه شب دربینی بریزد.
کم کاری و پرکاری تیروئید
۱-به مدت سه شب داروی جامع با آب مرزنجوش استفاده کند.
۲-ماهی دریا یک روز در میان بمدت دوهفته مصرف کند.
۳-نمک دریا استفاده کند.
کیست تیروئید
داروی تباشیر و آب مرزنجوش مصرف کند.
حساسیت و آب ریزش بینی
۱-روغن بنفشه با پای کنجداستفاده کند
۲-مرزنجوش با داروی جامع مصرف کند.
۳-صاف کننده
خون دماغ
۱-شیربنوشد
۲-سیب بخورد
۳-حجامت کند
۴-روغن بنفشه با پای کنجد
پلیپ بینی
با نمک قرقره کند ازقسط و نمک استفاده کند همچنین داروی جامع با مرزنجوش و روغن بنفشه با پای کنجد مفیداست.

ارسال در تاریخ پنجشنبه 27 دی 1397 توسط نشون بی نشون
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic