تبلیغات
نشونِ بی نشون
نشونِ بی نشون


از امام سؤال شد که چرا هنگام شنیدن نام از جای خود برمیخیزید؟
حضرت فرمودند:

زیرا حضرت طولانی است. و امام از شدت که به دوستان خود دارد هر زمان که شخصی او را یاد کند ، به او مینماید و سزاوار است که یاد کننده به جهت و از جای خود برخیزد. هنگامی که مولای خویش او را به نظر مهر و عطوفت نگاه میکند ، پس از جای بر میخیزد و از ایشان را میخواهد.

منتخب الأثر ص۵۰۵طبقه بندی: بصیرت، عشق، مذهب،
ارسال در تاریخ جمعه 4 اردیبهشت 1394 توسط نشون بی نشون