تبلیغات
نشونِ بی نشون
نشونِ بی نشوننیروهای شیعه در تکریت بعد از ترک خونه یکی از اهالی اونجا خطاب به صابخونه نوشتن که اقا ما رو حلال کن اینقدر از برنج و شکر و عدس و نمک موجود در اشپزخونه رو استفاده کردیم پولشم برات گذاشتیم اگر هم دیدی چیزی کم شده زنگ بزن به این شماره...طبقه بندی: بصیرت، مذهب، خانواده،
ارسال در تاریخ پنجشنبه 27 فروردین 1394 توسط نشون بی نشون