تبلیغات
نشونِ بی نشون
نشونِ بی نشون

چندی پیش جوکی به زبان انگلیسی در دنیای نت زاده شد! که نکات ارزشمندی رادرخصوص سیاستهای رسانه های آمریکا دربرداشت.ترجمه فارسی جوک به شرح زیر است:

مردی درپارک مرکزی شهر نیویورک قدم میزندکه ناگهان میبیند سگی به دختربچه ای حمله کرده؛

مردباسگ درگیرمیشود و سرانجام آن رامیکشد وزندگی دختربچه رانجات میدهد.

پلیسی که صحنه رامیبیند به سمت آنها می آید و میگوید: (تو یک قهرمانی) فردا در روزنامه ها مینویسند: یک نیویورکی شجاع جان دختر بچه ای را نجات داد...

اما آن مرد میگوید من نیویورکی نیستم!

پس روزنامه های صبح مینویسند: آمریکایی شجاع جان دختربچه ای رانجات داد.

آن مرد دوباره میگوید: من آمریکایی نیستم.

میپرسند خوب پس کجایی هستی؟

میگوید: من ایرانی هستم...

فردای آن روز روزنامه ها اینطور مینویسند:

یک تندروی مسلمان؛ سگ بیگناه آمریکایی راکشت!!

طبقه بندی: سـیاسـی،
ارسال در تاریخ شنبه 4 بهمن 1393 توسط نشون بی نشون