تبلیغات
نشونِ بی نشون
نشونِ بی نشون


کلید شیخ حسن پیدا شد ، دست آمریکایی هاست (آرم سازمان امنیت ملی آمریکا NSA ) / بگو چرا اینقدر این دولت عاشق کدخداست

طبقه بندی: طنز، سـیاسـی،
ارسال در تاریخ دوشنبه 14 بهمن 1392 توسط نشون بی نشون