نشونِ بی نشون

فرا موشم مکن چون من فراموشت نخواهم کرد                تو در من آتشی هستی که خاموشت نخواهم کرد

**

فارغی از قدر جوانی که چیست         تا نشوی پیر ندانی که چیست

**

فاش می گویم و از گفته ی خود دلشادم         بنده ی عشقم و از هر دو جهان آزادم

**

فرزند بنده ای است خدا را، غمش مخور          تو کیستی که به ز خدا بنده پروری

**

فرض ایزد بگذاریم و به کس بد نکنیم       آنچه گویند روا نیست نگوییم رواست

**

فریاد که از عمر جهان هر نفسی رفت          دیدیم کزین جمع پراکنده کسی رفت

**

فریاد که گر تشنه در این شهر بمیرم         جز دیده کس آبی به لب من نچکاند

**

فکر فردای خود امروز، کن ای مرد خدا      که کسی یاری تو، غیر تو فردا نکند

**

فلک جز عشق محرابی ندارد         جهان بی خاک عشق آبی ندارد

**

فردا صدا می شکفد از گلوی باغ            امروز اگرچه می شکفد بی صدا، درخت-

**

فصل گل میگذرد همنفسان بهر خدا          بنشینید به باغی و مرا شاد کنید

 

 

 

ق

قطره ای کز جویباری می رود      از پی انجام کاری می رود

**

قدر و بهای مرد نه از جسم فربه است       بل قدر مردم از سخن و علم پر بهاست

**

قرض است کارهای بدت نزد روزگار        یک روز اگر ز عمر تو ماند ادا کند

**

قضا رفت و قلم بنوشت فرمان         تو را جز صبر کردن چیست درمان

**

قطره ی اشکیم اما در درون دل نهان          گر به سوی دیده ره یابیم دریا می شویم

**

قفس تنگ فلک، جای پرافشانی نیست         یوسفی نیست در این مصر که زندانی نیست

**

قلب هر خاکی که بشکافد، نشانش عاشقی ست        هر گلی که غنچه زد، نامش شقایق می شود

**

قناعت کن اگر در آرزوی گنج قارونی         گدای خویش باش ار طالب ملک سلیمانی

**

قند آمیخته با گل نه علاج دل ماست         بوسه ای چند بیامرز به دشنامی چند

**

قیاس امروز گیر از حال فردا        که هست امروز تو فردای دیروز

**

قیمت دُر نه از صدف باشد         تیر را قیمت از هدف باشد

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات