نشونِ بی نشون

شب شد که شکوه ها زه دل تنگ بر کنیم            نالیم آنقدر که دلی را خبر کنیم

**

شب فراق نداند که تا سحر چند است         مگر کسی که به زندان عشق در بند است

**

شب که در بستم و مست از می نابش کردم         ماه اگر حلقه به در کوفت جوابش کردم

**

شبی مجنون به لیلی گفت کای محبوب بی همتا         تو را عاشق شود پیدا ولی مجنون نخواهد شد

**

شخصی همه شب بر سر بیمار گریست        چون روز شد او بمرد وبیمار بزیست

**

شد چو مهمان من آن شمع شب افروز امشب         کاش تا صبح قیامت نشود روز امشب

**

شود  اینكه از ترحم دمی ای سحاب رحمت         من خشك لب هم آخر ز تو تَر كنم گلویی؟

**

شب هجر است و دارم بر فلك دست دعا امشب         به غیراز مرگ، حیرانم چه خواهم از خدا امشب

**

شنیدمت كه نظر می كنی به حال ضعیفان         تبم گرفت و دلم خوش، به انتظار عیادت

**

شور عشقی كه فتاده است به جان من و تو          خوب در دست گرفته است عنان من و تو

**

شدم از یاد تو چون قصه فراموش ترین        ای دل از وسوسه ی زلف تو مغشوش ترین

**

شرح این آتش جانسوز نگفتن تا کی؟        سوختم، سوختم این راز نهفتن تا کی؟

**

شعر نوری ز عرش زاینده است          زان چو عرش استوار و پاینده است

**

شعر و شرع و عرش از هم خواستند          این دو عالم زین سه حرف آراستند

**

شکر خوشست و لیکن حلاوتش تو ندانی        من این معامله دانم که طعم صبر چشیدم

**

شکر نعمت نعمتت افزون کند       کفر نعمت از کفت بیرون کند

**

شکست آخر سکوت خانه ی من       کسی در می زند، عشق است شاید

**

شمع را شاهد احوال من و خویش مگردان       خلوتی خواسته ام با تو که تنها بنشینم

**

شوق شهرت رفت و ذوق آرزوها هم که مُرد                موی کم کم شد سپید، از خواب بیدارم کنید

**

شب با صدای تو بیدار بشوم      خورشید ی در مدار تو پرگار بشوم

**

شاید که به عشق نیک اندیشه کنیم      فرهاد شویم و عاشقی پیشه کنیم

**

شادی مکن از زادن و شیون مکن از مرگ      زین گونه بسی آمد و زین گونه بسی رفت

**

شایان تماشای تو دل باختن است       بی خویش به دیدار تو پرداختن است

**

شادی ندارد آنکه ندارد به دل غمی      آن را که نیست عالم غم، نیست عالمی

**

شربتی از لعل  لبش نچشیدیم و برفت               روی مه پیکر او سیر ندیدیم و برفت

گویی از صحبت ما نیک بتنگ آمده بود               بار بر بست و بگردش نرسیدیم و برفت

بس که ما فاتحه و حرز یمانی خواندیم               وز پیش سوره اخلاص دمیدیم و برفت

عشوه دادند که بر ما گذری خواهی کرد               دیدی آخر که چنین عشوه خریدیم و برفت

شد چمان در چمن حسن و لطافت لیکن               در گلستان وصالش نچیدیم و برفت

همچو حافظ همه شب ناله و زاری کردیم               کای دریغا بوداعش نرسیدیم و برفت

دیدی که یار جز سر جور و ستم نداشت                بشکست عهد وز غم ما هیچ غم نداشت

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات